country flag
ISO3166-1 (Alpha-2): GB ISO3166-1 (Alpha-3): GBR
ISO3166-1 (Numeric): 826 Thủ Đô: London
Toàn Bộ Khu Vực: 243610 Dân Số: 66573504
Mã IDD: 44 TLD: gb

Danh sách các khu vực trong United Kingdom

IP2Location
IP2Location Free Widgets