country flag
ISO3166-1 (Alpha-2): TL ISO3166-1 (Alpha-3): TLS
ISO3166-1 (Numeric): 626 Thủ Đô: Dili
Toàn Bộ Khu Vực: 14874 Dân Số: 1324094
Mã IDD: 670 TLD: tl

Danh sách các khu vực trong Timor-Leste

IP2Location
IP2Location Free Widgets