country flag
ISO3166-1 (Alpha-2): SY ISO3166-1 (Alpha-3): SYR
ISO3166-1 (Numeric): 760 Thủ Đô: Damascus
Toàn Bộ Khu Vực: 185180 Dân Số: 18284407
Mã IDD: 963 TLD: sy

Danh sách các khu vực trong Syrian Arab Republic

IP2Location
IP2Location Free Widgets