country flag
ISO3166-1 (Alpha-2): CH ISO3166-1 (Alpha-3): CHE
ISO3166-1 (Numeric): 756 Thủ Đô: Bern
Toàn Bộ Khu Vực: 41277 Dân Số: 8544034
Mã IDD: 41 TLD: ch

Danh sách các khu vực trong Switzerland

Dữ liệu vị trí địa lý được cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu GeoDataSource Titanium.

IP2Location Vị trí địa lý IP
IP2Location Free Widgets