country flag
ISO3166-1 (Alpha-2): SZ ISO3166-1 (Alpha-3): SWZ
ISO3166-1 (Numeric): 748 Thủ Đô: Mbabane
Toàn Bộ Khu Vực: 17364 Dân Số: 1391385
Mã IDD: 268 TLD: sz

Danh sách các khu vực trong Swaziland

IP2Location
IP2Location Free Widgets