country flag
ISO3166-1 (Alpha-2): SD ISO3166-1 (Alpha-3): SDN
ISO3166-1 (Numeric): 729 Thủ Đô: Khartoum
Toàn Bộ Khu Vực: 1861484 Dân Số: 41511526
Mã IDD: 249 TLD: sd

Danh sách các khu vực trong Sudan

IP2Location
IP2Location Free Widgets