country flag
ISO3166-1 (Alpha-2): SC ISO3166-1 (Alpha-3): SYC
ISO3166-1 (Numeric): 690 Thủ Đô: Victoria
Toàn Bộ Khu Vực: 455 Dân Số: 95235
Mã IDD: 248 TLD: sc

Danh sách các khu vực trong Seychelles

IP2Location
IP2Location Free Widgets