country flag
ISO3166-1 (Alpha-2): RW ISO3166-1 (Alpha-3): RWA
ISO3166-1 (Numeric): 646 Thủ Đô: Kigali
Toàn Bộ Khu Vực: 26338 Dân Số: 12501156
Mã IDD: 250 TLD: rw

Danh sách các khu vực trong Rwanda

IP2Location
IP2Location Free Widgets