country flag
ISO3166-1 (Alpha-2): QA ISO3166-1 (Alpha-3): QAT
ISO3166-1 (Numeric): 634 Thủ Đô: Doha
Toàn Bộ Khu Vực: 11586 Dân Số: 2694849
Mã IDD: 974 TLD: qa

Danh sách các khu vực trong Qatar

IP2Location
IP2Location Free Widgets