country flag
ISO3166-1 (Alpha-2): PL ISO3166-1 (Alpha-3): POL
ISO3166-1 (Numeric): 616 Thủ Đô: Warsaw
Toàn Bộ Khu Vực: 312685 Dân Số: 38104832
Mã IDD: 48 TLD: pl

Danh sách các khu vực trong Poland

IP2Location
IP2Location Free Widgets