country flag
ISO3166-1 (Alpha-2): PK ISO3166-1 (Alpha-3): PAK
ISO3166-1 (Numeric): 586 Thủ Đô: Islamabad
Toàn Bộ Khu Vực: 796095 Dân Số: 200813818
Mã IDD: 92 TLD: pk

Danh sách các khu vực trong Pakistan

IP2Location
IP2Location Free Widgets