country flag
ISO3166-1 (Alpha-2): NE ISO3166-1 (Alpha-3): NER
ISO3166-1 (Numeric): 562 Thủ Đô: Niamey
Toàn Bộ Khu Vực: 1186408 Dân Số: 22311375
Mã IDD: 227 TLD: ne

Danh sách các khu vực trong Niger

IP2Location
IP2Location Free Widgets