country flag
ISO3166-1 (Alpha-2): NP ISO3166-1 (Alpha-3): NPL
ISO3166-1 (Numeric): 524 Thủ Đô: Kathmandu
Toàn Bộ Khu Vực: 147181 Dân Số: 29624035
Mã IDD: 977 TLD: np

Danh sách các khu vực trong Nepal

IP2Location
IP2Location Free Widgets