country flag
ISO3166-1 (Alpha-2): MS ISO3166-1 (Alpha-3): MSR
ISO3166-1 (Numeric): 500 Thủ Đô: Plymouth
Toàn Bộ Khu Vực: 102 Dân Số: 5203
Mã IDD: 1664 TLD: ms

Danh sách các khu vực trong Montserrat

IP2Location
IP2Location Free Widgets