country flag
ISO3166-1 (Alpha-2): MW ISO3166-1 (Alpha-3): MWI
ISO3166-1 (Numeric): 454 Thủ Đô: Lilongwe
Toàn Bộ Khu Vực: 118484 Dân Số: 19164728
Mã IDD: 265 TLD: mw

Danh sách các khu vực trong Malawi

IP2Location
IP2Location Free Widgets