country flag
ISO3166-1 (Alpha-2): LY ISO3166-1 (Alpha-3): LBY
ISO3166-1 (Numeric): 434 Thủ Đô: Tripoli
Toàn Bộ Khu Vực: 1759540 Dân Số: 6470956
Mã IDD: 218 TLD: ly

Danh sách các khu vực trong Libya

IP2Location
IP2Location Free Widgets