country flag
ISO3166-1 (Alpha-2): LA ISO3166-1 (Alpha-3): LAO
ISO3166-1 (Numeric): 418 Thủ Đô: Vientiane
Toàn Bộ Khu Vực: 236800 Dân Số: 6961210
Mã IDD: 856 TLD: la

Danh sách các khu vực trong Lao People's Democratic Republic

IP2Location
IP2Location Free Widgets