country flag
ISO3166-1 (Alpha-2): KW ISO3166-1 (Alpha-3): KWT
ISO3166-1 (Numeric): 414 Thủ Đô: Kuwait
Toàn Bộ Khu Vực: 17818 Dân Số: 4197128
Mã IDD: 965 TLD: kw

Danh sách các khu vực trong Kuwait

IP2Location
IP2Location Free Widgets