country flag
ISO3166-1 (Alpha-2): IT ISO3166-1 (Alpha-3): ITA
ISO3166-1 (Numeric): 380 Thủ Đô: Roma
Toàn Bộ Khu Vực: 301340 Dân Số: 59290969
Mã IDD: 39 TLD: it

Danh sách các khu vực trong Italy

IP2Location
IP2Location Free Widgets