country flag
ISO3166-1 (Alpha-2): IN ISO3166-1 (Alpha-3): IND
ISO3166-1 (Numeric): 356 Thủ Đô: New Delhi
Toàn Bộ Khu Vực: 3287263 Dân Số: 1354051854
Mã IDD: 91 TLD: in

Danh sách các khu vực trong India

IP2Location
IP2Location Free Widgets