country flag
ISO3166-1 (Alpha-2): GW ISO3166-1 (Alpha-3): GNB
ISO3166-1 (Numeric): 624 Thủ Đô: Bissau
Toàn Bộ Khu Vực: 36125 Dân Số: 1907268
Mã IDD: 245 TLD: gw

Danh sách các khu vực trong Guinea-Bissau

IP2Location
IP2Location Free Widgets