country flag
ISO3166-1 (Alpha-2): GP ISO3166-1 (Alpha-3): GLP
ISO3166-1 (Numeric): 312 Thủ Đô: Basse-terre
Toàn Bộ Khu Vực: 1630 Dân Số: 449173
Mã IDD: 590 TLD: gp

Danh sách các khu vực trong Guadeloupe

Guadeloupe

IP2Location
IP2Location Free Widgets