country flag
ISO3166-1 (Alpha-2): GH ISO3166-1 (Alpha-3): GHA
ISO3166-1 (Numeric): 288 Thủ Đô: Accra
Toàn Bộ Khu Vực: 238533 Dân Số: 29463643
Mã IDD: 233 TLD: gh

Danh sách các khu vực trong Ghana

IP2Location
IP2Location Free Widgets