country flag
ISO3166-1 (Alpha-2): SV ISO3166-1 (Alpha-3): SLV
ISO3166-1 (Numeric): 222 Thủ Đô: San Salvador
Toàn Bộ Khu Vực: 21041 Dân Số: 6411558
Mã IDD: 503 TLD: sv

Danh sách các khu vực trong El Salvador

IP2Location
IP2Location Free Widgets