country flag
ISO3166-1 (Alpha-2): CU ISO3166-1 (Alpha-3): CUB
ISO3166-1 (Numeric): 192 Thủ Đô: Havana
Toàn Bộ Khu Vực: 110860 Dân Số: 11489082
Mã IDD: 53 TLD: cu

Danh sách các khu vực trong Cuba

IP2Location
IP2Location Free Widgets