country flag
ISO3166-1 (Alpha-2): KM ISO3166-1 (Alpha-3): COM
ISO3166-1 (Numeric): 174 Thủ Đô: Moroni
Toàn Bộ Khu Vực: 2235 Dân Số: 832347
Mã IDD: 269 TLD: km

Danh sách các khu vực trong Comoros

IP2Location
IP2Location Free Widgets