country flag
ISO3166-1 (Alpha-2): CF ISO3166-1 (Alpha-3): CAF
ISO3166-1 (Numeric): 140 Thủ Đô: Bangui
Toàn Bộ Khu Vực: 622984 Dân Số: 4737423
Mã IDD: 236 TLD: cf

Danh sách các khu vực trong Central African Republic

IP2Location
IP2Location Free Widgets