country flag
ISO3166-1 (Alpha-2): KH ISO3166-1 (Alpha-3): KHM
ISO3166-1 (Numeric): 116 Thủ Đô: Phnom Penh
Toàn Bộ Khu Vực: 181035 Dân Số: 16245729
Mã IDD: 855 TLD: kh

Danh sách các khu vực trong Cambodia

IP2Location
IP2Location Free Widgets