country flag
ISO3166-1 (Alpha-2): BW ISO3166-1 (Alpha-3): BWA
ISO3166-1 (Numeric): 72 Thủ Đô: Gaborone
Toàn Bộ Khu Vực: 581730 Dân Số: 2333201
Mã IDD: 267 TLD: bw

Danh sách các khu vực trong Botswana

IP2Location
IP2Location Free Widgets