country flag
ISO3166-1 (Alpha-2): AU ISO3166-1 (Alpha-3): AUS
ISO3166-1 (Numeric): 36 Thủ Đô: Canberra
Toàn Bộ Khu Vực: 7741220 Dân Số: 24772247
Mã IDD: 61 TLD: au

Danh sách các khu vực trong Australia

IP2Location
IP2Location Free Widgets