country flag
ISO3166-1 (Alpha-2): DZ ISO3166-1 (Alpha-3): DZA
ISO3166-1 (Numeric): 12 Thủ Đô: Algiers
Toàn Bộ Khu Vực: 2381741 Dân Số: 42008054
Mã IDD: 213 TLD: dz

Danh sách các khu vực trong Algeria

IP2Location
IP2Location Free Widgets